Iniös tilläggsrutt

Höst-vinter-vår tidtabell 17.8.2020-16.5.2021

.

NTM-CENTRAL INFORMERAR

Kannvik brygga repareras mellan 9.-22.11. Under denna tid är bryggan ur bruk och all m/s Satavas trafik skötas via Norrby.

På grund av dåligt skick av Norrby brygga kan endast person- och paketbilar fraktas. Tungtrafik bör ordnas antingen före eller efter tillfälliga arrangemang.

Trafik återvänder till normal från och med 23.11.

Norrby bryggan ska också förnyas i nära framtid och planeringsarbete är igång.

Mer information:

Ntm-central / Jari Nieminen jari.nieminen@ely-keskus.fi

Uppdragstagare TYL Silko / Timo Murtojärvi timo.murtojarvi@infraroad.fi

Färjor

M/S Karolina

Färjeinformation »

ITA Arctic Wolf

Färjeinformation »

M/S Myrskylintu

Färjeinformation »

ITA Isvägen

Färjeinformation »