Iniös tilläggsrutt

1.8.2019: Själö förbindelsebåtsbrygga ska repareras under hösten av Destia. Det kan vara att det är omöjligt att frakta fordon till/från Själö under reparationsarbete. Den exakta tidpunkten meddelas senare; information kan fås också från Satava eller från NTM-central.

Tidtabell 12.8.2019-18.5.2020

Färjor

M/S Karolina

Färjeinformation »

ITA Arctic Wolf

Färjeinformation »

M/S Myrskylintu

Färjeinformation »

ITA Isvägen

Färjeinformation »