Nagu tvärtrafik

Tidtabell 1.11.2020 -> 2021

Kommunalvalets förhandsröstning 28.5.2021

På grund av renovering av Pärnäs förbindelsebåtsbrygga förändras Nagu tvärtarfiks tidtabell en del: i fortsättning avgångar är från Nagu gästhamn i stället av Pärnäs. Denna arrangemang börjar från och med 1.11.2020 och gäller i ca 6 månader.

Det ska delvis övergås till svävartrafik på rutten på grund av is. Mera information fås från fartyget, tfn. 0400 2017 053 eller 0400 22 77 22. Ändringen träder i kraft från och med onsdag 17.2.

.

NTM-centralen vädjar till dem som använder förbindelsebåttrafiken att utelämna alla icke-nödvändiga resor, dessutom kommer förbindelsefartygen att få ansiktsmasktvång fr.o.m. 1.4.

MEDDELANDE 31.3.2021

ENLIGT LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR BEGRÄNSAS MÄNGDEN AV PASSAGERARE FRÅN OCH MED 25.2.2021 SOM FÖLJANDE:

Nagu tvärtrafik
- svävare 4 personer

På alla rutter bör hållas 2 meters säkerhetsavstånd när man kommer till och lämnar fartyget.
Ansiktsmask bör användas inomhus; masker fås på fartygen vid behov.
Ändringar gäller till och med 30.6.2021.

Färjor

M/S Karolina

Färjeinformation »

ITA Arctic Wolf

Färjeinformation »

M/S Myrskylintu

Färjeinformation »

ITA Isvägen

Färjeinformation »