Nagu södra rutten

Vårtidtabell 1.4.-6.6.2021

Kommunalvalets förhandsröstning 26.5.2021

Sommartidtabell 7.6.-15.8.2021

.

NTM-centralen vädjar till dem som använder förbindelsebåttrafiken att utelämna alla icke-nödvändiga resor, dessutom kommer förbindelsefartygen att få ansiktsmasktvång fr.o.m. 1.4.

MEDDELANDE 31.3.2021

ENLIGT LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR BEGRÄNSAS MÄNGDEN AV PASSAGERARE FRÅN OCH MED 25.2.2021 SOM FÖLJANDE:

Nagu södra rutten
- inomhus 20 personer
- på däck mängd av passagerare begränsas beroende på frakt och förhållanden

På alla rutter bör hållas 2 meters säkerhetsavstånd när man kommer till och lämnar fartyget.
Ansiktsmask bör användas inomhus; masker fås på fartygen vid behov.
Ändringar gäller till och med 30.6.2021.

- - -

Frakttransporter till Björkö måste begränsas på grund av farligt dålig skick av bryggan. Passagerare som kommer till fots samt deras handbagage kan transporteras till/från Björkö men frakter som borde lyftas till däck begränsas till 1000 kg innan bryggan har förstärkts. NTM-central, som är ansvarig myndighet för förbindelsebåtstrafik och förbindelsebåtsbryggor har ingen annan alternativ än begränsa trafiken. Vi kan inte ta risk att bryggan sjunkar och någon blir skadad. Vi tackar för förståelse.

.

Färjor

M/S Karolina

Färjeinformation »

ITA Arctic Wolf

Färjeinformation »

M/S Myrskylintu

Färjeinformation »

ITA Isvägen

Färjeinformation »