Förbindelsefartygs- trafik på Åbo skärgård

Ferentes Oy on vuonna 2006 perustettu turkulainen yhtiö. Olemme strateginen yhteistyökumppani, joka tarjoaa ratkaisuja varustamon toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tarjoamme asiakkaillemme joustavaa varustamon operointipalvelua, jonka räätälöimme asiakkaan tarpeiden mukaan. Teemme myös teollisuuden putkiasennuksia.

Ferentes Ab är Åbo-baserat företag som producerar förbindelsefartygstjänster på Åbo skärgården. Rederiet fokuserar sin verksamhet på tre rutter: Nagu södra rutten, Houtskär rutten och Iniö tilläggsrutten. Utom dess vi har underleverantör som sköter Nagu tvärgående rutten.

Vi erbjuder också lösningar för omfattande untveckling av rederioperationer.

Läs mer (på finska) »

OBS!

Utvecklingen av koronavirussituationen kan medföra förändringar i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken (NTM-central)

NTM-centralen i Egentliga Finland har följt utvecklingen av coronavirussituationen och bedömer nu att förändringar är möjliga i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken ifall situationen utvecklas ytterligare. Användarna av förbindelsefartyg och landsvägsfärjor bör förbereda sig på tidtabellsändringar, inställda turer och tillfälliga avbrott i trafiken. Avsikten är att upprätthålla normal trafik så länge som möjligt. Tjänsteleverantören informerar alltid om eventuella ändringar.

NTM-centralen i Egentliga Finland har följt utvecklingen av coronavirussituationen och bedömer nu att förändringar är möjliga i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken ifall situationen utvecklas ytterligare. Medborgarna bör förbereda sig på eventuella förändringar i samhällets grundläggande funktioner i enlighet med statsrådets och andra behöriga myndigheters anvisningar. Vi har också anvisat tjänsteleverantörer inom förbindelsefartygstrafiken och landsvägsfärjetrafiken att fästa uppmärksamhet vid renligheten i fartygens passagerarutrymmen.

Enligt NTM-centralens bedömning kan eventuella karantänsituationer av arbetstagare och andra begränsningar i rörligheten medföra betydande ändringar och begränsningar i både förbindelsefartygens och landsvägsfärjornas verksamhet. Fartygen kan inte framföras underbemannade och arbetstagarna kan inte komma till arbetet om de insjuknat. Det kan vara svårt att få yrkeskunniga och friska vikarier om situationen med coronaviruset utvecklas.

Anvisningar till passagerare:
 - Undvik allt extra umgänge med fartygsbesättningen. Kommandobryggan är inte till för passagerarna.
 - Om du är sjuk, undvik onödiga resor med förbindelsefartyg. Undvik särskilt fartygens passagerarutrymmen.
 - All annan verksamhet som inte är nödvändig, såsom fritidsresor med förbindelsefartyg till skärgården, ska undvikas.
 - Om eventuella annulleringar av turer eller avvikelser i tidtabeller meddelas på förhand. Följ tjänsteleverantörens meddelanden.
 - Se till att du hemma har en reserv med det som är nödvändigt för flera dagar med tanke på eventuella avbrott i trafiken.

---

Färjor

M/S Karolina

Färjeinformation »

ITA Arctic Wolf

Färjeinformation »

M/S Myrskylintu

Färjeinformation »

ITA Isvägen

Färjeinformation »