Förbindelsefartygs- trafik på Åbo skärgård

Ferentes Oy on vuonna 2006 perustettu turkulainen yhtiö. Olemme strateginen yhteistyökumppani, joka tarjoaa ratkaisuja varustamon toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tarjoamme asiakkaillemme joustavaa varustamon operointipalvelua, jonka räätälöimme asiakkaan tarpeiden mukaan. Teemme myös teollisuuden putkiasennuksia.

Ferentes Ab är Åbo-baserat företag som producerar förbindelsefartygstjänster på Åbo skärgården. Rederiet fokuserar sin verksamhet på tre rutter: Nagu södra rutten, Houtskär rutten och Iniö tilläggsrutten. Utom dess vi har underleverantör som sköter Nagu tvärgående rutten.

Vi erbjuder också lösningar för omfattande untveckling av rederioperationer.

Läs mer (på finska) »

OBS!

21.8.2019 Houtskär/Iniö: Själö förbindelsebåtsbrygga ska repareras under hösten av Destia. Det kan vara att det är omöjligt att frakta fordon till/från Själö under reparationsarbete. Den exakta tidpunkten meddelas senare; information kan fås också från Satava eller från NTM-central.

1.8.2019 Houtskär: Eftersom det blir ändringar på Alfågelns (Ålandstrafik) tidtabell från och med 1.9., kommer också Houtskärruttens tidtabell att ändras gällande söndagar. Den nya tidtabellen träder i kraft fr.o.m. 1.9.2019.

Färjor

M/S Karolina

Färjeinformation »

ITA Arctic Wolf

Färjeinformation »

M/S Myrskylintu

Färjeinformation »

ITA Isvägen

Färjeinformation »