FRAKTTRANSPORTER

  • Frakt transporteras max. 1000 kg/lyft.
  • Transportsbehovet för den bofasta befolkningen prioriteras i första hand och fritidsboendes frakt transporteras endast om utrymme finns på fartyget.
  • Släpvagnar som lyfts ombord med kran bör väga max. 750 kg (klass O1); i praktiken bör lasten på släpvagnen väga max. 400 kg. Lasten får inte vara över släpvagnens sidor och måste vara fast surrad även på släp med kåpa. Fartyget ansvarar inte om t.ex. kåpan går sönder vid lyftning.
  • Frakt som väntar på transport får inte blockera bryggans område, dvs. frakt får inte förvaras på bryggan mer än vad som är möjligt att transporteras på en tur.
  • Lasten som lyfts bör vara packad, ihop buntad och skyddad så att den kan lyftas med en gång och transporteras på däck vid alla väderförhållanden. Rederiet ansvar inte för skador som uppstått på oförpackade eller bristfälligt packade laster.
  • På grund av säkerheten lyfts inte frakt/båtar i/från sjön, utan båtar bör vara på trailer eller släp.
  • All frakt transport skall beställas 7 dagar på förhand via fartyget. När fraktkapacitet tillåter kan lasten transporteras under kortare anmälningstid.
  • Enheter som skall lyftas med kran måste vara märkta med mottagarens namn samt holme.
  • Med frakten skall det också finnas en fraktsedel som skall visas till fartygets befälhavare eller besättning. På fraktsedeln skall det framgå fraktens mottagare och avsändare samt kontaktuppgifter. På grund av säkerhetsskäl mottages inte frakt om fraktsedeln saknas.
  • Transport av farligt gods (bl.a. gasflaskor och bensin) måste man skilt komma överens med fartygets besättning om

Färjor

M/S Karolina

Färjeinformation »

ITA Arctic Wolf

Färjeinformation »

M/S Myrskylintu

Färjeinformation »

ITA Isvägen

Färjeinformation »